ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МАРЕШКИ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БОЯНА ПРОДЖЕКТ ЕДНО | ООД | София | Действащ Управител
2 МП ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ | ООД | Варна | Действащ Управител
3 ХИГИЯ - ТРАНС | ЕАД | Плевен | Действащ Представител
4 ОПТИМАФАРМА | ЕООД | Варна | Замразен Управител
5 СТАГХОРН КАПИТАЛ | ЕООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАРЕШКИ ЛОГИСТИКА | АД | Варна | Действащ Съвет на директорите
2 МАРЕШКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | ЕАД | Варна | Действащ Съвет на директорите
3 МАРЕШКИ ФАРМА ИМОТИ | АД | Варна | Действащ Съвет на директорите
4 МАРЕШКИ ХОЛД | АД | Варна | Действащ Съвет на директорите
5 ХИГИЯ - ТРАНС | ЕАД | Плевен | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 13 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% РЕНОВА ИНВЕСТ | ЕООД | Варна | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% БОЯНА ПРОДЖЕКТ ЕДНО | ООД | София | Действащ Съдружник
3 29.58% МАРЕШКИ ХОЛД | АД | Варна | Действащ Акционер
4 12.00% ВМ ОЙЛ | ООД | Варна | Действащ Съдружник
5 10.00% ГЕОСФАРМА | ООД | Варна | Действащ Съдружник
6 10.00% ВМ ХОТЕЛ | ООД | София | Действащ Съдружник
7 10.00% ВМ ПЕТРОЛЕУМ | ООД | Варна | Действащ Съдружник
8 10.00% ВМ ЕКСПРЕС 2015 | ООД | София | Действащ Съдружник
9 10.00% МАРИМЕКС 2003 | ООД | Варна | Действащ Съдружник
10 10.00% ВМ ИМОТИ 2015 | ООД | Варна | Действащ Съдружник
11 100.00% ОПТИМАФАРМА | ЕООД | Варна | Замразен Едноличен собственик на капитала
12 100.00% СТАГХОРН КАПИТАЛ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
13 24.00% СОЛАР ПРО ВАРНА | ООД | Варна | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 83 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СЛИВЕНТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 НОВА МЕД 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 МЕДИКОТРЕЙД ВАРНА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 МЕДИДОР | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ЕКСПЕРТ МЕДИКАЛ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ФАРМА ЮНАЙТЕД 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 УЛТРАФАРМ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ДОБРИЧФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 ХАСКОВОФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 ЛАЙФ МЕДИФАРМ 2015 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 ДИМИРАФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
12 ПЛОВДИВТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
13 МЕДИСТОР | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
14 КАПКА ИВАНОВА 94 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
15 МЕДИКОТРЕЙД СОФИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
16 ЕКСПРЕСФАРМА 2014 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
17 ФАРМАТРЕЙДИНГ 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
18 ЕВРО МЕДИКАЛ 2015 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
19 ВИТАМЕД | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
20 ФАРМАСВЯТ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
21 ТРОЯНФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
22 ЛИТА 9904 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
23 АКВАФАРМ 2015 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
24 ТЪРНОВОФАРМА 1 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
25 ТЪРНОВОФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
26 МЕДИСТАР БЪЛГАРИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
27 АЛФАФАРМ 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
28 ФАРМЕДИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
29 ФАРМТАЙМ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
30 КРАКРА ПЕРНИК | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
31 ФАРМТРЕЙД БЪЛГАРИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
32 МЕДИКОТРЕЙД БУРГАС | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
33 МАКСИФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
34 МЕДИКОТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
35 ДОЧЕВАФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
36 АДАПТА МЕД | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
37 ПЛЕВЕНФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
38 МАРЕШКИ ФАРМА ИМОТИ | АД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
39 ОРХИС | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
40 МЕДИКУС ТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
41 ВАРНАФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
42 СОФИМАКС | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
43 ТРЕЙДМЕДИКАЛ 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
44 ФАРМАТИКА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
45 АКСАКОВОФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
46 ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
47 МАРИЯ ПЛОВДИВ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
48 ФАРМЕКСПЕРТ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
49 АЛФАМЕДИКА 2014 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
50 МЕДИШОП | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
51 ДИДЖИТЕЛ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
52 ГАБРОВОФАРМА 1 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
53 МАРЕШКИ ЛОГИСТИКА | АД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
54 ТЕОФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
55 СОФИТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
56 АЛЕКС 96 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
57 ФАРМТРЕЙД СОФИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
58 ВИВАФАРМ 2014 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
59 ЛУКОВИТ ФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
60 АЙТОСФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
61 М - ТРЕЙД 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
62 МАРИЦАТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
63 ТРИМОТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
64 ЧЕРНЕВАФАРМА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
65 БЕЛВЕКС | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
66 ВАРНАМЕД 2014 | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
67 ТРЕЙДНЕТ СОФИЯ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
68 ЛАРИДА | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
69 ФАРМАСИ ТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
70 АЛФА ХЕЛТ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
71 АЙ ВИ ФАРМ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
72 НОВА ТРЕЙД 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
73 РАЗГРАДФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
74 СОФИФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
75 ТРАКИЯ - ТД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
76 ЛИАФАРМ | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
77 ГАБРОВО - ФАРМ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
78 ФАРМАВЕКС | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
79 ПЛОВДИВФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
80 ЮНИВЪРСАЛ МЕДИКАЛ ТРЕЙД | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
81 ЛИДЕРФАРМ 2014 | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
82 МАКСИХЕЛТ | ЕООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице
83 ШУМЕНФАРМА | ООД | Варна | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 26 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
50% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА - ТОТЕВА БОЯНА ПРОДЖЕКТ ЕДНО
40,94% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА МАРЕШКИ ХОЛД
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ВМ ХОТЕЛ
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ВМ ИМОТИ 2015
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ВМ ОЙЛ
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ВМ ЕКСПРЕС 2015
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ГЕОСФАРМА
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ВМ ИМОТИ 2015
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ВМ ОЙЛ
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ВМ ПЕТРОЛЕУМ
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА МАРИМЕКС 2003
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ВМ ХОТЕЛ
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА ВМ ПЕТРОЛЕУМ
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ВМ ЕКСПРЕС 2015
40% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА МАРИМЕКС 2003
40% СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА ГЕОСФАРМА
29,48% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА МАРЕШКИ ХОЛД
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА ВМ ПЕТРОЛЕУМ
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА МАРИМЕКС 2003
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА ВМ ХОТЕЛ
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА ГЕОСФАРМА
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА ВМ ЕКСПРЕС 2015
10% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА ВМ ИМОТИ 2015
8% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА - ТОТЕВА ВМ ОЙЛ
52% ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА СОЛАР ПРО ВАРНА
24% АЛЕКСАНДРИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРЕШКА - ТОТЕВА СОЛАР ПРО ВАРНА