ВИГИНТАС ШАПОКАС

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Управител

Действителен Собственик във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 БИЛЛА СЪРВИС | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице