ЗДРАВКО ТЕНЕВ КОЛЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СКОРПИОНС | ООД | Гълъбово | Действащ Управител
2 СКОРПИОНС - ЗДРАВКО КОЛЕВ | ЕТ | Гълъбово | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 95.00% СКОРПИОНС | ООД | Гълъбово | Действащ Съдружник
2 100.00% СКОРПИОНС - ЗДРАВКО КОЛЕВ | ЕТ | Гълъбово | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
5% ТЕНЮ КОЛЕВ ПАЧАМАНОВ СКОРПИОНС