ЖЕНЯ АТАНАСОВА БЕЛОПИТОВА

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕЛОПИТОВ | АД | София | Действащ Представител
2 БПС | ООД | София | Действащ Управител
3 ИН ТАЙМ | ООД | София | Действащ Управител
4 ИН ТАЙМ КАРГО | ООД | София | Действащ Управител
5 ФРИЗАТЕХ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕЛОПИТОВ | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ИН ТАЙМ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 50.00% ФРИЗАТЕХ | ООД | София | Действащ Съдружник
3 50.00% БПС | ООД | София | Действащ Съдружник
4 40.00% ИН ТАЙМ КАРГО | ООД | София | Действащ Съдружник
5 35.00% БЕЛОПИТОВ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЕЛОПИТОВ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.