ЖИВКО БОГОМИЛОВ АРАБАДЖИЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРИС | ООД | Шумен | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ | АД | Хан Крум | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 33.33% ПРИС | ООД | Шумен | Действащ Съдружник
2 21.80% СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ | АД | Хан Крум | Действащ Акционер
3 20.00% БИЛМАТ | ООД | Шумен | Действащ Съдружник
4 33.46% АДИС | ООД | Шумен | Замразен Съдружник