ЗИГФРИД МАЕРХОФЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТЕЛЕКОМ АУСТРИА АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ (НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ - ВСЕКИ ДВАМА ЗАЕДНО)

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 А1 БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол