ЗОЯ ПЕТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПЕРФЕКТ - 3 ТРЕНДАФИЛОВА И ВЕЛЧЕВА | СД | София | Замразен Представител
2 ПЕРФЕКТ - 3 ТРЕНДАФИЛОВА И ВЕЛЧЕВА | СД | София | Замразен Лице, на което е възложено управлението

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 20.00% ИНОС - 1 | ООД | София | Действащ Съдружник
2 18.00% КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР | АД | София | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.