Снимка на Теодора Иванова

Теодора Иванова

Редактор

Теодора Иванова е езиков редактор на професионалните публикации в портала БАЛАНС.bg и на учебниците „Практическо счетоводство и данъци“ и „Практически заплати и осигуряване“, издавани от Kreston BulMar.

Автор е на новини за новинарското съдържание на БАЛАНС.bg.

Завършила е специалност „Българска филология“, с професионална квалификация „Журналистика и култура“, във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Преди да се присъедини към екипа на Крестън БулМар, повече от 9 години е работила като редактор, автор и преводач на статии, новини и публицистични материали както за печатни, така и за онлайн издания. В същия период трупа опит като копирайтър и мениджър на уеб съдържание.

Новини общо 211

Бюджетното салдо по КФП към октомври 2022 г. е близко до балансирано в размер на 981,4 млн. лева преди 1 година

Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 176,8 млн. лева в края на септември 2022 г. преди 1 година

Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари – септември 2022 г. възлизат на 1,468 млрд. евро преди 1 година

БНБ: Износът на български стоки е достигнал 4 130,2 млн. евро през септември 2022 г. преди 1 година

Над 580 млн. български банкноти са били в обращение в края на октомври 2022 г. преди 1 година

Над 111 млрд. лева са спестяванията в банките в България в края на септември 2022 г. преди 1 година

Печалбата на банките в България достигна 1,5 млрд. лева към края на септември 2022 г. преди 1 година

БНБ повиши основния лихвен процент в България за втори пореден месец преди 1 година

Брутният външен дълг на България възлиза на 41,479 млрд. евро в края на август 2022 г. преди 1 година

Бюджетният дефицит на сектор „Държавно управление“ за 2021 г. е 5,414 млрд. лева преди 1 година