Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 2 000 дружества от общо 343 175 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2022 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 343 175 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 2 000 компании в списъка: 64,02%
1981 % 13 475 18 142 247 1 593
1982 % 6 494 13 758 218 2 067
1983 % 14 649 14 825 5 2 100
1984 % 7 259 21 844 58 3 238
1985 % 13 046 30 017 59 2 891
1986 % 5 857 8 058 193 6 271
1987 % 17 727 52 769 282 0
1988 % 1 780 30 893 100 4 684
1989 % 12 403 19 813 46 4 657
1990 % 93 331 126 773 663 2 608
1991 % 5 835 21 158 242 1 792
1992 % 7 702 16 203 80 4 653
1993 % 3 245 5 916 48 1 671
1994 % 9 251 12 869 40 5 908
1995 % -101 32 410 22 753
1996 % 6 805 10 493 129 1 368
1997 % 659 1 059 2 1 166
1998 % 15 424 62 1 489
1999 % 2 061 0
2000 % 1 570 3 676 15 1 000