Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 2 000 дружества от общо 343 175 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2022 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 343 175 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 2 000 компании в списъка: 64,02%
1961 % 6 180 6 304 3 1 138
1962 % 1 931 8 020 96 1 140
1963 % 4 440 6 146 221 5 771
1964 % 3 271 3 572 9 3 657
1965 % 3 598 12 540 20 1 816
1966 % 5 036 11 400 23 1 025
1967 % 1 233 2 485 1 2 666
1968 % 75 5 842
1969 % 1 135 4 026 154 1 325
1970 % 16 235 20 967 100 3 764
1971 % 10 488 22 116 60 4 822
1972 % 476 2 201 16 796
1973 % 15 654 17 239 135 1 479
1974 % 14 023 14 443 63 1 748
1975 % 4 178 10 486 14 2 089
1976 % 86 1 293 1 0
1977 % 1 596 3 620 4 791
1978 % 9 926 10 593 4 2 520
1979 % 3 100 7 022 117 949
1980 % 911 6 285 9 1 518