БНБ обяви основния лихвен процент за юли 2024 г.

ОЛП намалява до 3,63%

автор: Милен Николов публикувано на: 01.07.2024 прегледи: 67
БНБ обяви основния лихвен процент за юли 2024 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обяви, считано от 1 юли 2024 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3,63%.

През май и юни той беше на ниво от 3,78%.

Размерът на ОЛП е в сила от първо число на всеки календарен месец и е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец. ОЛП остава в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.