Снимка на Милен Николов

Милен Николов

Редактор

Милен Николов е езиков редактор на професионалните публикации в портала БАЛАНС.bg.

Автор е на новини за новинарското съдържание на БАЛАНС.bg.

Завършил е специалност „Балканистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди да се присъедини към екипа на Крестън БулМар, повече от 14 години е работил като редактор и преводач на документи на органите и институции на ЕС, както и на фирмени и авторски материали. В същия период натрупва опит и в създаването на новини за уеб сайтове и социални медии.

Новини общо 100

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9 753,1 млн. лева през декември 2023 г. преди 6 дни

Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 401,6 млн. евро за декември 2023 г. преди 1 седмица

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 0,5% към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. преди 2 седмици

МФ очаква бюджетен излишък от 400 млн. лева за януари 2024 г. преди 3 седмици

По предварителни данни и оценки се очаква бюджетният дефицит за 2023 г., оценен по методологията на ЕС, да е 2,2% преди 3 седмици

НС прие окончателно промените в Закона за БНБ преди 3 седмици

Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 41 381,2 млн. лева към края на декември 2023 г. преди 3 седмици

БНБ обяви основния лихвен процент за февруари 2024 г. преди 3 седмици

Активите на банковата система нарастват със 7 млрд. лева през четвъртото тримесечие на 2023 г. преди 3 седмици

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове на домакинствата се повишава до 9,6% през декември 2023 г. преди 4 седмици