БНБ с данни за кредитите и депозитите по количествени категории и икономически дейности към първото тримесечие на 2024 г.

Със 17,5% нараства размерът на кредитите, а с 11,5% на депозитите на домакинствата на годишна база

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 13.05.2024 прегледи: 47
БНБ с данни за кредитите и депозитите по количествени категории и икономически дейности към първото тримесечие на 2024 г.

БНБ представи данни за кредитите и депозитите по количествени категории и икономически дейности към първото тримесечие на 2024 г.

Кредити

Броят на кредитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на първото тримесечие на 2024 г. намалява незначително на годишна база, а общият им размер нараства с 13,1%.

„Нефинансови предприятия“. Кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на първото тримесечие на 2024 г. са 154 хил. броя, като нарастват на годишна база с 1%. Размерът на тези кредити е 45,610 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8,4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ нараства с 2,8%, а размерът им – с 2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (28,7%), „Преработваща промишленост“ (20,6%) и „Операции с недвижими имоти“ (10,5%).

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лева с дял от 75,2%.

„Финансови предприятия“. Кредитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на първото тримесечие на 2024 г. са 1022 броя, като нарастват на годишна база с 5,1%. Размерът на тези кредити е 7,708 млрд. лева, като се отчита нарастване с 19,9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор „Финансови предприятия“ нараства с 0,9%, а размерът им – с 1,8%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лева с дял от 99%.

„Домакинства и НТООД“. В края на март 2024 г. броят на кредитите на сектор „Домакинства и НТООД“ намалява на годишна база с 0,1%, като достига 2,831 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база със 17,5%, като достига 40,071 млрд. лева. В края на март 2024 г. в сравнение с края на декември 2023 г. броят на тези кредити се увеличава с 0,6%, а размерът им – с 4,4%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лева с дял от 27,1%.

Депозити

Броят на депозитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ към края на първото тримесечие на 2024 г. нараства на годишна база с 1,2%, а общият им размер – с 8,3%.

„Нефинансови предприятия“. Депозитите на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на март 2024 г. са 625 хил. броя, като се отчита ръст от 2% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът на тези депозити е 43,326 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 5%. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0,1%, а размерът им намалява с 1,1%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (24,4%), „Преработваща промишленост“ (14,5%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ (10,8%).

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лева с дял от 59%.

„Финансови предприятия“. Депозитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на март 2024 г. са 7,542 хил. броя, като се отчита ръст от 4,4% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът на тези депозити е 3,868 млрд. лева, като на годишна база той спада с 12,3%. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0,4%, а размерът им – с 3,8%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лева с дял от 88,1%.

„Домакинства и НТООД“. В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на депозитите на сектор „Домакинства и НТООД“ е 8,906 млн., като нараства на годишна база с 1,1%. Размерът на тези депозити в края на март 2024 г. нараства на годишна база с 11,5% и достига 81,560 млрд. лева. В края на март 2024 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,1%, а размерът им се повишава с 2%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лева с дял от 18,6%.