ЕК и ЕЦБ: България все още не отговаря на изискванията за еврозоната

Страната ни не отговаря единствено на критерия за ценова стабилност

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 26.06.2024 прегледи: 31
ЕК и ЕЦБ: България все още не отговаря на изискванията за еврозоната

България отговаря на три от Маастрихските критерии за присъединяване към еврозоната, но все още не изпълнява целите за устойчивост на цените. Това се посочва в доклад на Европейската комисия, пише БТА.

България засега не отговаря на изискванията за въвеждане на общата валута, се отбелязва в оценката. Отчита се, че нашата страна е съобразила почти изцяло законодателството си с правилата на еврозоната, включително по отношение на бюджета, обменния курс на лева и дългосрочните лихви.

Докладът разглежда готовността на още пет държави, които имат правното задължение да се присъединят към еврозоната – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. Комисията уточнява, че никоя от посочените държави не е готова за въвеждане на еврото, както и че само България отговаря на всички изисквания без едно.

В съобщение на ЕК са цитирани данни от обществено проучване от миналия месец, според които 49% от българите подкрепят присъединяването към еврозоната, 71% очакват това да се случи в близките пет години, 64% предвиждат въвеждането на еврото да доведе до повишаване на цените, а 44% имат очакване за положително въздействие от премахването на лева.

Комисията допълва, че тези доклади служат на Съвета на ЕС при взимането на решение за разширяване на еврозоната. Припомня се, че Европейската централна банка издава успоредно свой доклад по същата тема.

Докладите на ЕК се изготвят веднъж на две години, но всяка държава от ЕС има право да поиска допълнителна оценка, посочва комисията. Българските власти бяха заявили по-рано тази година, че до юни нашата страна няма да бъде готова за еврозоната и ще поискат допълнителен доклад наесен.

ЕЦБ: България не отговаря единствено на критерия за ценова стабилност

България не отговаря единствено на критерия за ценова стабилност, за да стане член на еврозоната. Това се посочва в двугодишния Конвергентен доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Със средногодишна стойност на хармонизирания индекс на потребителските цени от 5,1% България има „среден темп на инфлация доста над референтната стойност от 3,3%“, се посочва в анализа на ЕЦБ. По отношение на посочения по-горе критерий в доклада се разглежда периодът от юни 2023 до май 2024 г. В своя доклад ЕЦБ посочва, че референтни държави по отношение на инфлацията са Дания (с хармонизирана инфлация от 1,1%), Белгия (1,9%) и Нидерландия (2,5%). Финландия (с хармонизирана инфлация от 1,9%) е изключена от референтните държави заради корекции в статистическата ѝ методология, засягащи определянето на цените на електроенергията в страната.

Критериите за присъединяване на дадена страна от ЕС към еврозоната, наред с инфлацията, са още нивото на бюджетния дефицит, на държавния дълг и на дългосрочния лихвен процент. Други две ключови изисквания са минимален престой от две години във Валутно-курсовия механизъм ЕРМ 2 (с допустимо максимално изменение на валутния курс от 15%) и синхронизиране на националното законодателство с това, регламентиращо функционирането на Евросистемата (ЕЦБ и централните банки на страните от еврозоната).

Освен критерия за инфлацията България изпълнява всички други изисквания, отчита ЕЦБ. Страната ни е единствената нечленка на еврозоната, която постига това, както и единствената сред шестте, въвела към момента механизма ЕРМ 2. Това бе постигнато, след като у нас бяха предприети редица законодателни промени, основно в Закона за БНБ и някои други нормативни актове, след предишния конвергентен доклад, оповестен преди две години.