Приходите на подсектор „Централно държавно управление“ са в размер на 4 206,81 млн. лева през март 2024 г.

Разходите са 5 013,22 млн. лева

автор: Милен Николов публикувано на: 08.05.2024 прегледи: 48
Приходите на подсектор „Централно държавно управление“ са в размер на 4 206,81 млн. лева през март 2024 г.

През месец март 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 4 206,81 млн. лева и разходи – 5 013,22 млн. лева, показват данните на НСИ. За подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 453,19 млн. лева, а разходите са 2 516,71 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ – на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.