Съветът на ЕС също одобри въвеждането на незабавни плащания в евро

Приети са и нови правила за укрепване на защитата на инвеститорите на капиталовите пазари в ЕС

автор: Цветилена Симеонова публикувано на: 26.02.2024 прегледи: 50
Съветът на ЕС също одобри въвеждането на незабавни плащания в евро

Съветът на Европейския съюз (ЕС) е приел регламента, с който се въвеждат незабавните плащания в евро за бизнеса и потребителите, пише Investor.bg.

Европейският парламент (ЕП) гласува новите правила за незабавните плащания в началото на февруари.

Регламентът за незабавните плащания ще позволи на хората да прехвърлят пари в рамките на десет секунди по всяко време на денонощието, включително извън работно време, не само в рамките на една и съща страна, но и в друга държава – членка на ЕС, съобщават от пресслужбата на Съвета.

Доставчиците на платежни услуги ще трябва да предоставят незабавните плащания при същите такси, които прилагат за стандартните преводи в евро, предвижда регламентът.

Новите правила ще влязат в сила след преходен период, който ще бъде по-кратък за държавите от еврозоната и по-дълъг за страните извън еврозоната.

Съгласно новите правила доставчиците на незабавни плащания ще трябва да проверят дали IBAN и името на бенефициента съвпадат, за да предупредят платеца за възможни грешки или измами, преди да бъде направена трансакция. Това изискване ще важи и за редовните трансфери.

С отделно решение Съветът е приел и нови правила за подобряване на европейските капиталови пазари и укрепване на защитата на инвеститорите в ЕС.

Приетата директива изменя директивата за мениджърите на алтернативни инвестиционни фондове, която урежда мениджърите на хедж фондове, фондове за дялово участие, частни дългови фондове, фондове за недвижими имоти и други алтернативни инвестиционни фондове в ЕС. Осъвременява се и рамката за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, т.е. обикновени, хармонизирани в ЕС инвестиционни фондове на дребно като дялови тръстове и инвестиционни дружества.

В директивата са заложени нови изисквания за мениджърите, за да осигурят активирането на достатъчно ликвидни инструменти, така че фондовете да са подготвени да се справят със значителни тегления.

Директивата ще бъде публикувана в официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца след влизането в сила, за да транспонират правилата в националното законодателство.