Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 401,6 млн. евро за декември 2023 г.

За януари – декември 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1 556,8 млн. евро

автор: Милен Николов публикувано на: 16.02.2024 прегледи: 50
Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 401,6 млн. евро за декември 2023 г.

За декември 2023 г. текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 401,6 млн. евро при излишък от 9 382 млн. евро за декември 2022 г., показват данните на БНБ. За януари – декември 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1 556,8 млн. евро (1,7% от БВП) при отрицателно салдо от 405,7 млн. евро (0,5% от БВП) за януари – декември 2022 г.

За декември 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 141,3 млн. евро при отрицателно салдо от 205,3 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 273,7 млн. евро (0,3% от БВП) при отрицателно салдо от 1 199,5 млн. евро (1,4% от БВП) за януари – декември 2022 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса, и субсидии) е отрицателно в размер на 306,9 млн. евро при дефицит от 270,4 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. салдото е отрицателно в размер на 4 276,7 млн. евро (4,5% от БВП) при отрицателно салдо от 2 787 млн. евро (3,2% от БВП) за януари – декември 2022 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 528,6 млн. евро при положително салдо от 458,5 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. салдото е положително в размер на 1 543,4 млн. евро (1,6% от БВП) при положително салдо от 1 411,5 млн. евро (1,6% от БВП) за същия период на 2022 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 260,4 млн. евро при излишък от 1 143,6 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 1 283,2 млн. евро (1,4% от БВП), при излишък от 793,8 млн. евро (0,9% от БВП) за януари – декември 2022 г.

Финансовата сметка за декември 2023 г. е положителна в размер на 529,4 млн. евро при положителна стойност от 1431.4 млн. евро за декември 2022 г. За януари – декември 2023 г. финансовата сметка е положителна – 1 429,5 млн. евро (1,5% от БВП), при положителна стойност от 3 560,6 млн. евро (4,1% от БВП) за същия период на 2022 г.