АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗАСЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЯДРЕНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | гр. Козлодуй | развиващ дейност управляващ
2 ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СПОРТЕН КЛУБ ПО БАДМИНТОН СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ - КОЗЛОДУЙ | Сдружение | Хърлец | Действащ Управителен съвет
2 ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Управителен съвет

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 5.00% ИКАР - В - 04 | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.