КИРИЛ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИКАР - В - 04 | АД | София | Действащ Представител
2 КИРИЛ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Козлодуй | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ В АТОМНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | Божурище | Действащ Управителен съвет
2 ИКАР - В - 04 | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 12.50% ЕНЕРГОСЕРВИЗ | АД | София | Действащ Акционер
2 5.00% ИКАР - В - 04 | АД | София | Действащ Акционер
3 25.00% БУЛВИНД КОНСУЛТ | ООД | Варна | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕНЕРГОСЕРВИЗ ПАУЪР СОЛЮШЪНС | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ЕНЕРГОСЕРВИЗ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 10 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.