АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 А1 БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Представител
2 КЕЙБЪЛТЕЛ - ПРИМА | АД | Несебър | Действащ Представител
3 СТЕМО | ЕООД | Габрово | Действащ Управител
4 ХИСАР - НЕТ | ДЗЗД | гр. Ловеч | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 А1 БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Управителен съвет
2 КЕЙБЪЛТЕЛ - ПРИМА | АД | Несебър | Действащ Съвет на директорите

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 А1 БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице