АННА ЛЮБОЗАРОВА ФРАТЕВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

АННА ЛЮБОЗАРОВА ФРАТЕВА, АННА ЛЮБОЗАРОВА ФРАТЕВА - ЛОЗАНОВА

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ | Фондация | Пловдив | Действащ Управителен съвет
2 НОВИЗ | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 5.00% ЛК ЛИДЕР | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.