ЛЮБОЗАР ИВАНОВ ФРАТЕВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ЛЮБОЗАР ИВАНОВ ФРАТЕВ, ЛЮБОЗАР ИВАНОВ ФРАТЕВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НОВИЗАД

Представляващ във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ | Фондация | Пловдив | Действащ Председател
2 НОВИЗ | АД | Пловдив | Действащ Представител
3 СОЛ И ПИПЕР | ООД | Пловдив | Действащ Управител
4 СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПЛОВДИВ | Сдружение | Пловдив | Действащ Председател
5 ФОНДАЦИЯ ДОМ ЗА ПЛОВДИВСКАТА ОПЕРА | Фондация | Пловдив | Действащ Председател
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН | Организация за управление на туристически район | гр. Пловдив | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ | Фондация | Пловдив | Действащ Управителен съвет
2 БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 НОВИЗ | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите
4 ФОНДАЦИЯ ДОМ ЗА ПЛОВДИВСКАТА ОПЕРА | Фондация | Пловдив | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.96% НОВИЗ | АД | Пловдив | Действащ Акционер
2 10.00% СОЛ И ПИПЕР | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 10.00% ЛК ЛИДЕР | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ | Сдружение | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 НОВИЗ | АД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 8 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.