ДАРИНА ДИМИТРОВА ПАРИШЕВА

Представляващ във - 7 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ДАРА КОМЕРС | ЕООД | Свиленград | Действащ Управител
2 ДАРА ТРАНС - ДАРИНА ПАРИШЕВА | ЕТ | Свиленград | Действащ Управител
3 ЕВРОТРАНС И СЕРВИЗ | ООД | Свиленград | Действащ Управител
4 ЕДА - ТРАНС | ООД | Свиленград | Действащ Управител
5 ЕМ КОМФОРТ | ООД | Хасково | Действащ Управител
6 СВИЛЕНГРАД СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Свиленград | Действащ Управител
7 БЛЯК СИЙ ЕСТЕЙТ | ООД | Свиленград | Замразен Управител

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ДАРА ТРАНС - ДАРИНА ПАРИШЕВА | ЕТ | Свиленград | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% ДАРА КОМЕРС | ЕООД | Свиленград | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% СВИЛЕНГРАД СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
4 50.00% ЕДА - ТРАНС | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
5 50.00% ЕМ КОМФОРТ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
6 1.00% ПИ ЕС АЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
7 1.00% ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
8 50.00% БЛЯК СИЙ ЕСТЕЙТ | ООД | Свиленград | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 11 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.