ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИЛЧЕВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БУЛ КОМЕРС 66 | ООД | Перник | Действащ Управител
2 МС КОМЕРС 66 | ООД | Перник | Действащ Управител
3 БУЛ АГРО 66 | ЕООД | Перник | Замразен Управител
4 ДИОМЕКС | ООД | Перник | Замразен Управител
5 МС ТРЕЙД 66 | ООД | Перник | Замразен Управител

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% МС КОМЕРС 66 | ООД | Перник | Действащ Съдружник
2 50.00% БУЛ КОМЕРС 66 | ООД | Перник | Действащ Съдружник
3 33.33% ВМВ ДАПАЛИС | ООД | Яна | Действащ Съдружник
4 100.00% БУЛ АГРО 66 | ЕООД | Перник | Замразен Едноличен собственик на капитала
5 50.00% МС ТРЕЙД 66 | ООД | Перник | Замразен Съдружник
6 34.00% ДИОМЕКС | ООД | Перник | Замразен Съдружник
7 23.44% ПРИМА | ООД | Перник | Замразен Съдружник
8 20.00% ВМВ - ЕНЕРГИЯ | ООД | Яна | Прекратяване на търговската дейност Съдружник