ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ

Представляващ във - 16 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРАДИНА | АД | Созопол | Действащ Представител
2 ЕВРОМЕТАЛ | ООД | Перник | Действащ Управител
3 ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС | ЕООД | Перник | Действащ Управител
4 КРАКРА | АД | Перник | Действащ Представител
5 КРАКРА ИНВЕСТ | ЕООД | Перник | Действащ Управител
6 ЛАДИМЕКС - Л | ООД | Перник | Действащ Управител
7 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС | ЕООД | Радомир | Действащ Управител
8 СЕЛФ | ООД | Перник | Действащ Управител
9 СПОРТЕН БОКСОВ КЛУБ ПЕРНИК - ЛАДИМЕКС | Сдружение | Перник | Действащ Председател
10 СПОРТЕН КЛУБ ПЕРНИК - ЛАДИМЕКС 1 | Сдружение | Перник | Действащ Председател
11 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
12 СДРУЖЕНИЕ АТЛЕТ СПОРТ - КЛУБ ЛАДИМЕКС - ПЕРНИК | Сдружение | гр. Перник | развиващ дейност управляващ
13 СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ ЗА ПЕРНИК | Сдружение | гр. Перник | развиващ дейност управляващ
14 ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ | АД | Перник | Замразен Представител
15 ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАЛКАНТУРИСТ ПЕРНИК | ООД | Перник | Замразен Управител
16 ПРИМА | ООД | Перник | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ГРАДИНА | АД | Созопол | Действащ Съвет на директорите
2 КРАКРА | АД | Перник | Действащ Съвет на директорите
3 СПОРТЕН БОКСОВ КЛУБ ПЕРНИК - ЛАДИМЕКС | Сдружение | Перник | Действащ Управителен съвет
4 СПОРТЕН КЛУБ ПЕРНИК - ЛАДИМЕКС 1 | Сдружение | Перник | Действащ Управителен съвет
5 СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ТУРИЗМА | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС
6 ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ | АД | Перник | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 12 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% КРАКРА ИНВЕСТ | ЕООД | Перник | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 70.00% СЕЛФ | ООД | Перник | Действащ Съдружник
3 24.40% ИВЕТ - ФЕШЪН | ООД | Перник | Действащ Съдружник
4 0.11% ЛАДИМЕКС - Л | ООД | Перник | Действащ Съдружник
5 0.06% БУЛТРАВЕЛ | ООД | София | Действащ Съдружник
6 0.01% ЕВРОМЕТАЛ | ООД | Перник | Действащ Съдружник
7 0.00% БУЛТРАВЕЛ ИНВЕСТ | ООД | София | Действащ Съдружник
8 35.00% ЗОНА ПЕРНИК 99 | ООД | Перник | Замразен Съдружник
9 33.33% ЕВРОБЕТОН | ООД | Бургас | Замразен Съдружник
10 25.00% ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАЛКАНТУРИСТ ПЕРНИК | ООД | Перник | Замразен Съдружник
11 3.13% ПРИМА | ООД | Перник | Замразен Съдружник
12 52.00% ЕВРОМЕТАЛ - СЕРДИКА | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС | ЕООД | Перник | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС | ЕООД | Перник | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС | ЕООД | Радомир | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС | ЕООД | Радомир | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ЛАДИМЕКС - Л | ООД | Перник | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 КРАКРА | АД | Перник | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 ПРИМА | ООД | Перник | Замразен Действителен собственик, физическо лице
8 ПРИМА | ООД | Перник | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ | АД | Перник | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 22 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
100,00% БУЛТРАВЕЛ БУЛТРАВЕЛ ИНВЕСТ
99,99% КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД ЕВРОМЕТАЛ
99,94% БУЛТРАВЕЛ ИНВЕСТ БУЛТРАВЕЛ
99,78% КРАКРА ИНВЕСТ ЛАДИМЕКС - Л
50% ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ ИВЕТ - ФЕШЪН
25,60% ИВЕТА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА ИВЕТ - ФЕШЪН
15% ЕМИЛ ИЛИЕВ КОЦЕВ СЕЛФ
15% НИКОЛАЙ ВАНЧОВ СТОЯНЧОВ СЕЛФ
0,11% ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ АД ЛАДИМЕКС - Л
0,01% ЛАДИМЕКС ХОЛДИНГ АД ЕВРОМЕТАЛ
0,00% СНЕЖАНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА ЕВРОМЕТАЛ
66,67% ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ БЪНДЕВ ЕВРОБЕТОН
50% ЛАДИМЕКС - ХОЛДИНГ АД ПРИМА
45% ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ БЕЛЧЕВ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАЛКАНТУРИСТ ПЕРНИК
30% ДИМЧО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ЗОНА ПЕРНИК 99
25% ИВАН ПЪРВАНОВ ТАСЕВ ЗОНА ПЕРНИК 99
23,44% ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ ВЕНЕВ ПРИМА
23,44% ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИЛЧЕВ ПРИМА
20% ЗОРКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАЛКАНТУРИСТ ПЕРНИК
10% РУМЕН ПРОКОПИЕВ МАНОВ ЗОНА ПЕРНИК 99
10% ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАЛКАНТУРИСТ ПЕРНИК
48% ДИМИТЪР ПЕЕВ ЧУНЧЕВ ЕВРОМЕТАЛ - СЕРДИКА