ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЕЛКОВ

Собственост във - 3 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ВЕЛКОВ И СИЕ | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
2 50.00% ЕС 1 - ТУР | ООД | Царево | Действащ Съдружник
3 9.08% ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС | ООД | Царево | Действащ Съдружник