ТОДОР КИРОВ ИЛИЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕС 1 - ТУР | ООД | Царево | Действащ Управител
2 ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС | ООД | Царево | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ЕС 1 - ТУР | ООД | Царево | Действащ Съдружник
2 9.13% ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС | ООД | Царево | Действащ Съдружник