ДИМИТРИНА НЕДЕЛЧЕВА ЛАТЕВА

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 43.00% КИВИ - ТВ | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
42% ТОНИ ЙОТОВ ТАНОВ КИВИ - ТВ
15% ДЕСИСЛАВА ТОНЕВА ТАНОВА КИВИ - ТВ