ТОНИ ЙОТОВ ТАНОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КИВИ - ТВ | ООД | София | Действащ Управител
2 ПНС БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 42.00% КИВИ - ТВ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 9.09% ОБЕДИНЕНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ | АД | София | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 12 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.