ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Представляващ във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АКТИВ - 02 | ООД | София | Действащ Управител
2 ПАРАДАЙЗ - ТРАНС | ООД | Бургас | Действащ Управител
3 ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ООД | Карлово | Действащ Управител
4 ФГ КОМЕРС - ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | ЕТ | Сопот | Действащ Управител
5 ФИЛ - КО | ЕООД | Сопот | Действащ Управител
6 ЕЛИНОР 3 | ЕООД | Сопот | Замразен Управител
7 ИМУР - 61 - ДИМИТРОВ ДИМИТРОВА И С - ИЕ | СД | Сопот | Замразен Лице, на което е възложено управлението
8 ИМУР - 61 - ДИМИТРОВ ДИМИТРОВА И С - ИЕ | СД | Сопот | Замразен Представител
9 ИНТЕРСПОРТ | ООД | Сопот | Замразен Управител
10 ПРОТИЙМ - ГР | ООД | Сопот | Замразен Управител
11 ПРОФИТ - ФД | ЕООД | Сопот | Замразен Управител

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ФГ КОМЕРС - ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | ЕТ | Сопот | Действащ Физическо лице търговец
2 100.00% ФИЛ - КО | ЕООД | Сопот | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 90.00% ПАРАДАЙЗ - ТРАНС | ООД | Бургас | Действащ Съдружник
4 50.00% ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ООД | Карлово | Действащ Съдружник
5 100.00% ПРОФИТ - ФД | ЕООД | Сопот | Замразен Едноличен собственик на капитала
6 100.00% ЕЛИНОР 3 | ЕООД | Сопот | Замразен Едноличен собственик на капитала
7 99.00% ИНТЕРСПОРТ | ООД | Сопот | Замразен Съдружник
8 50.00% ПРОТИЙМ - ГР | ООД | Сопот | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.