ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АВТОЛИНК БЪЛГАРИЯ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
2 АГРО ТЕХНОЛОДЖИ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
3 ДЕСПОТОВ - ТРАНС | ООД | Сливен | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 25.00% АВТОЛИНК БЪЛГАРИЯ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
2 20.00% МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Акционер
3 5.80% АГРО ТЕХНОЛОДЖИ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
4 51.00% ДЕСПОТОВ - ТРАНС | ООД | Сливен | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО ТЕХНОЛОДЖИ | ООД | Ямбол | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 АВТОЛИНК БЪЛГАРИЯ | ООД | Ямбол | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 БИРАРИЯ БОЛЯРКА 3 | ООД | Сливен | Замразен Действителен собственик, физическо лице
8 БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.