ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Представител
2 ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Представител
3 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Представител
4 БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Съвет на директорите
2 ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Съвет на директорите
3 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 30.00% МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Акционер
2 20.00% ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Акционер
3 5.00% ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Акционер
4 10.00% БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 АГРО ТЕХНОЛОДЖИ | ООД | Ямбол | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 АВТОЛИНК БЪЛГАРИЯ | ООД | Ямбол | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
6 АГРО ТЕХНОЛОДЖИ | ООД | Ямбол | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
7 АВТОЛИНК БЪЛГАРИЯ | ООД | Ямбол | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ | АД | Сливен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
10 ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 ПРО МАШИНЪРИ | АД | Сливен | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
12 БИРАРИЯ БОЛЯРКА 3 | ООД | Сливен | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
13 БИРАРИЯ БОЛЯРКА 3 | ООД | Сливен | Замразен Действителен собственик, физическо лице
14 БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
15 БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Действителен собственик, физическо лице
16 БУЛСТРОЙ - 2005 | ООД | Сливен | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.