ХЬОРБЕГ ПЕТЕРСОН ТРОНИК ООД

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕЙЧ ПИ ТРОНИК РУСЕ | ЕООД | Русе | Действащ Едноличен собственик на капитала