ИВАН ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ВИКИЗАР | ООД | Свиленград | Действащ Управител
2 Д ОЛД ТАЙМ ГАРАЖ | ООД | Свиленград | Действащ Управител
3 Д ОЛД ТАЙМ КАРС | ООД | Свиленград | Действащ Управител
4 СИЕМ СПЕД | ООД | Свиленград | Действащ Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% СИЕМ СПЕД | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
2 50.00% Д ОЛД ТАЙМ КАРС | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
3 50.00% Д ОЛД ТАЙМ ГАРАЖ | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
4 38.18% ВИКИЗАР | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.