СВЕТОЗАР ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 30.91% ВИКИЗАР | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник
2 25.00% Д ОЛД ТАЙМ ГАРАЖ | ООД | Свиленград | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.