КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ

Представляващ във - 26 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЛЕКСИРАМА | АД | София | Действащ Представител
2 БЛЕКСИРАМА БУТИК | АД | София | Действащ Представител
3 БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ | АД | София | Действащ Представител
4 БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ | АД | София | Действащ Представител
5 БЛЕКСИРАМА РЕЗИДЪНС | ООД | София | Действащ Управител
6 БОРГО ЛА ВИНЯ | ООД | София | Действащ Управител
7 БРАТЯ МОРМАРЕВИ | Фондация | София | Действащ Председател
8 ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН | АД | София | Действащ Представител
9 ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ИВАН ХАДЖИЙСКИ | Сдружение | София | Действащ Председател
10 КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ | ООД | София | Действащ Управител
11 ЛАКАРТ | ООД | София | Действащ Управител
12 МЕДИА СИСТЕМС | ООД | София | Действащ Управител
13 МЕЙНТЕНЪНС | ЕООД | София | Действащ Управител
14 ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА СВРЪХМОДЕРНОСТТА | Сдружение | София | Действащ Председател
15 ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС | Сдружение | София | Действащ Председател
16 РИС | ЕООД | София | Действащ Управител
17 СДРУЖЕНИЕ МЕЛНИК СЕНДС | Сдружение | София | Действащ Председател
18 СИНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Управител
19 СУПЕР С | ООД | София | Действащ Управител
20 СЪРВЕЙ ЛАБС БГ | ООД | София | Действащ Управител
21 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
22 БЛЕКСИРАМА СИГНИЧЪР | АД | София | Замразен Представител
23 ИЗБИРАМ БЪЛГАРСКОТО | ЕООД | София | Замразен Управител
24 КЪНЧО СТОЙЧЕВ | ЕТ | София | Замразен Управител
25 С ЕНД Р | ООД | София | Замразен Управител
26 ФОНДАЦИЯ БАЛЧИК 2006 | Фондация | с. Кранево | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 17 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЛЕКСИРАМА | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 БЛЕКСИРАМА БУТИК | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
4 БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
5 БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
6 БРАТЯ МОРМАРЕВИ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
7 БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗРЕНИЕ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
8 ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН | АД | София | Действащ Съвет на директорите
9 ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ИВАН ХАДЖИЙСКИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
10 НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
11 ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КРИТИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА СВРЪХМОДЕРНОСТТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
12 ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
13 РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ | АД | София | Действащ Надзорен съвет
14 СДРУЖЕНИЕ ЕМ ЕС РАЛИ ТИЙМ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
15 СДРУЖЕНИЕ МЕЛНИК СЕНДС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
16 БЛЕКСИРАМА СИГНИЧЪР | АД | София | Замразен Съвет на директорите
17 ЛАЙФ ПРОТЕКНОЛОДЖИ | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 23 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% СИНЕРДЖИ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% МЕЙНТЕНЪНС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% РИС | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 54.00% СУПЕР С | ООД | София | Действащ Съдружник
5 50.00% СКУИЗ | ООД | София | Действащ Съдружник
6 50.00% БОРГО ЛА ВИНЯ | ООД | София | Действащ Съдружник
7 50.00% ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН | АД | София | Действащ Акционер
8 50.00% МЕДИА СИСТЕМС | ООД | София | Действащ Съдружник
9 50.00% ОПТИМУМ ДАТА | ООД | София | Действащ Съдружник
10 50.00% ЛАКАРТ | ООД | София | Действащ Съдружник
11 45.00% РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС | АД | София | Действащ Акционер
12 45.00% СЪРВЕЙ ЛАБС БГ | ООД | София | Действащ Съдружник
13 42.00% РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ | АД | София | Действащ Акционер
14 31.00% ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ | ООД | София | Действащ Съдружник
15 26.05% БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС | АД | София | Действащ Акционер
16 25.00% КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ | ООД | София | Действащ Съдружник
17 100.00% КЪНЧО СТОЙЧЕВ | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец
18 50.00% БЛЕКСИРАМА СИГНИЧЪР | АД | София | Замразен Акционер
19 50.00% С ЕНД Р | ООД | София | Замразен Съдружник
20 45.00% ЛАЙФ ПРОТЕКНОЛОДЖИ | АД | София | Замразен Акционер
21 33.00% ДИСТЪНС | ООД | София | Замразен Съдружник
22 25.00% БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ | ООД | София | Замразен Съдружник
23 11.00% НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ - НТО | ООД | София | Замразен Съдружник

Действителен Собственик във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 БЛЕКСИРАМА БУТИК | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БЛЕКСИРАМА ИНВЕСТ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
4 БЛЕКСИРАМА БУТИК | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ | ООД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
9 ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ | Фондация | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
10 КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
11 БЛЕКСИРАМА | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
12 БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
13 БЛЕКСИРАМА ГОЛФ РИЗОРТ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
14 ББСС | ЕООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
15 БЛЕКСИРАМА СИГНИЧЪР | АД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 34 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
50% БЛЕКСИРАМА БУТИК АД КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ОПТИМУМ ДАТА
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ МЕДИА СИСТЕМС
50% ИРЕНА СТЕФАНОВА КУРТЕВА - СТОЙЧЕВА БОРГО ЛА ВИНЯ
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ЛАКАРТ
50% МАРКО КЪНЧЕВ СТОЙЧЕВ СКУИЗ
45% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ СЪРВЕЙ ЛАБС БГ
45% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС
42,00% СТЕЛА АНДРЕЕВА РАЙЧЕВА РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ
34% СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ СУПЕР С
33,96% ИНДЕКС АД БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС
33% ХРИСТИНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ
31% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ
26,05% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС
25% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ КАНАН ДИВЕЛЪПМЪНТ
16,00% МИРОСЛАВА ИВАНОВА БАДЖЕВА РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ
13,02% МАРЧЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС
10% РАДОСЛАВ НЕДЕВ НЕДЕВ РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС
10% МАРЧЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА СЪРВЕЙ ЛАБС БГ
6% КЛОДИН АН СОРИЕЛ - ТЕСИЕ СУПЕР С
6% МИША ЛУКИЧ СУПЕР С
5% МИЛКАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ЛУКС ОПТИКС И ЦЕНТЪР ЗА СЛАБО ЗРЯЩИ
67% СЕНТРЪЛ ТЕХНО ИНВЕСТ НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ - НТО
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ С ЕНД Р
50% СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ
50% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ БЛЕКСИРАМА СИГНИЧЪР
45% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ЛАЙФ ПРОТЕКНОЛОДЖИ
35% МИЛКАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ДИСТЪНС
32% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ ДИСТЪНС
25% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ
11% СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ - НТО
11% АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ - НТО
10% СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ ЛАЙФ ПРОТЕКНОЛОДЖИ