КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ, КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Представляващ във - 17 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АДВЕРТАЙМ | ООД | София | Действащ Управител
2 БОЯНА ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Управител
3 ГРИЙН РЕЗИДЪНС | ЕООД | София | Действащ Управител
4 ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН | ООД | Враца | Действащ Управител
5 ЕВРО ИНН | ООД | София | Действащ Управител
6 ЕВРО ИНН ГРУП | ООД | София | Действащ Управител
7 ЕКОМ БГ БРАНДС | ООД | София | Действащ Управител
8 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ | ООД | София | Действащ Управител
9 ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Представител
10 ЙОРК БАРБЕЛС /1988/ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
11 КОМЕРС ДЕПО | ООД | София | Действащ Управител
12 КОМЕРС ДЕПО | ООД | София | Действащ Управител
13 ПЛАНА ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Управител
14 ПРИМА ПРОПЪРТИ | ООД | София | Действащ Управител
15 РИМСКАТА СТЕНА | ООД | София | Действащ Управител
16 СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Управител
17 СПОРТ - ДЕПО | АД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 СПОРТ - ДЕПО | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 12 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% БОЯНА ПРОПЪРТИС | ООД | София | Действащ Съдружник
2 50.00% ЕВРО ИНН ГРУП | ООД | София | Действащ Съдружник
3 49.00% АДВЕРТАЙМ | ООД | София | Действащ Съдружник
4 40.00% ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН | ООД | Враца | Действащ Съдружник
5 39.00% ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Акционер
6 33.33% ЕКОМ БГ БРАНДС | ООД | София | Действащ Съдружник
7 25.09% ЕВРО ИНН | ООД | София | Действащ Съдружник
8 25.00% ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ | ООД | София | Действащ Съдружник
9 25.00% РИМСКАТА СТЕНА | ООД | София | Действащ Съдружник
10 18.80% ПРИМА ПРОПЪРТИ | ООД | София | Действащ Съдружник
11 10.00% СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Съдружник
12 50.00% ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 СПОРТ - ДЕПО | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ПРИМА ПРОПЪРТИ | ООД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 24 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

от дата дял съдружник в дружество
80% ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ
51% ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ АДВЕРТАЙМ
50% ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ ЕВРО ИНН ГРУП
50% АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД БОЯНА ПРОПЪРТИС
37,50% НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ РИМСКАТА СТЕНА
37,50% ДИМАНА КРАСИМИРОВА ЦОНОВА РИМСКАТА СТЕНА
37,45% ДИМАНА КРАСИМИРОВА ЦОНОВА ЕВРО ИНН
37,45% НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ ЕВРО ИНН
33,33% ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ ЕКОМ БГ БРАНДС
33,33% ИВО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ ЕКОМ БГ БРАНДС
30,50% ДИМАНА КРАСИМИРОВА ЦОНОВА ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ
30,50% НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ
30% ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ МИТОВ ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН
30% ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ЦЕНОВ ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН
28% НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ ПРИМА ПРОПЪРТИ
28% ДИМАНА КРАСИМИРОВА ЦОНОВА ПРИМА ПРОПЪРТИ
25,20% ИЗТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ ПРИМА ПРОПЪРТИ
25% АНДРЕЙ ГРИГОРОВ ЦЕКОВ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ
25% ИГНАТ ХРИСТОВ ИГНЕВ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ
25% ЕМИЛ НИКОЛОВ УЗУНОВ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ
5% НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ЦОНОВ СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ
5% ДИМАНА КРАСИМИРОВА ЦОНОВА СИСТЕХ БЪЛГАРИЯ
25% ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС
25% ЯСЕН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС