ЛЕА СОЛОМОН ДАВЧЕВА

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АХА МОМЕНТИ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 СДРУЖЕНИЕ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ СРЕДСТВА | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% АХА МОМЕНТИ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 45.45% САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 МАТРАЦИ.БГ | ЕООД | Русе | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 МАТРАКС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 МАТРАК СИТИ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 РОУД РАНЪР | АД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
54,55% ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ САГИТА КЪМПАНИ