ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАТРАКС | АД | София | Действащ Представител
2 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Представител
3 САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАТРАК СИТИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
2 МАТРАКС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
3 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Съвет на директорите
4 САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
5 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ Е КЛЪСТЪР | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 1 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 54.55% САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МАТРАК СИТИ | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
2 МАТРАКС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 МАТРАК СИТИ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 МАТРАЦИ.БГ | ЕООД | Русе | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 МАТРАЦИ.БГ | ЕООД | Русе | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
8 САГИТА КЪМПАНИ | АД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
9 РОУД РАНЪР | АД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице
10 РОУД РАНЪР | АД | София | Замразен Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
45,45% ЛЕА СОЛОМОН ДАВЧЕВА САГИТА КЪМПАНИ