МАРИЯН ТОДОРОВ ЗЕЛЕНКОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ХИТ | ООД | Първомайци | Действащ Управител
2 ХИТ ЛАЙТИНГ | ООД | Горна Оряховица | Действащ Управител
3 СМ ЛАЙТИНГ | ООД | Първомайци | Замразен Управител
4 ТМ ЛАЙТИНГ | ООД | Първомайци | Замразен Управител
5 ФАЕБЕР БЪЛГАРИЯ | ООД | Първомайци | Замразен Управител

Собственост във - 4 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ХИТ ЛАЙТИНГ | ООД | Горна Оряховица | Действащ Съдружник
2 40.00% ХИТ | ООД | Първомайци | Действащ Съдружник
3 50.00% СМ ЛАЙТИНГ | ООД | Първомайци | Замразен Съдружник
4 24.00% ТМ ЛАЙТИНГ | ООД | Първомайци | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 8 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.