РАМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

РАМОНА СТОЯНОВА БОРИСОВА, РАМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА | ООД | София | Действащ Управител
2 ТВОРЧЕСКА КЪЩА СОФИТА АРТ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 СОФИТА - ИНТЕР - РАМОНА СТОЯНОВА | ЕТ | София | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 30.00% ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА | ООД | София | Действащ Съдружник
2 100.00% СОФИТА - ИНТЕР - РАМОНА СТОЯНОВА | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.