ЗЛАТОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЛИАНС АУТО ЗАПАД | ООД | Труд | Действащ Управител
2 ЕН ЕР ДЖИ МОТОРС | ЕООД | София | Действащ Управител
3 ЙЕС ЕЛЕКТРИК ТРАНС | ООД | Пловдив | Действащ Управител
4 ЙЕС РЕНТ | ЕООД | Труд | Действащ Управител
5 ОМНИКАР АУТО | ООД | Труд | Действащ Управител
6 ЙЕС ИНВЕСТ 2021 | ЕООД | Пловдив | Замразен Управител
7 ОМНИКАР АУТО ООД - КЛОН БУРГАС | клон | Бургас | Замразен Управител
8 ОМНИКАР АУТО ООД - КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител
9 ОМНИКАР АУТО ООД - КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител
10 ОМНИКАР АУТО ООД - КЛОН СОФИЯ | клон | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 8 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЙЕС РЕНТ | ЕООД | Труд | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 61.00% ЙЕС ЕЛЕКТРИК ТРАНС | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
3 51.00% АЛИАНС АУТО ЗАПАД | ООД | Труд | Действащ Съдружник
4 51.00% ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
5 22.00% ОМНИКАР РЕНТ | ООД | Труд | Действащ Съдружник
6 21.64% ОМНИКАР АУТО | ООД | Труд | Действащ Съдружник
7 2.91% СПИДИ ГРУП | ООД | Пловдив | Действащ Съдружник
8 0.49% СИН КАРС ИНДЪСТРИ | АД | София | Действащ Акционер

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КОНСЕПТ ИНВЕСТ 2011 | АД | Труд | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 22 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
87,81% РОСЕН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ СИН КАРС ИНДЪСТРИ
78% ОМНИКАР ЕООД ОМНИКАР РЕНТ
76,73% ОМНИКАР ЕООД ОМНИКАР АУТО
59,90% ВАЛЕРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН СПИДИ ГРУП
49% БОРИС СТОЯНОВ РУСИНОВ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ
49% БОРИС СТОЯНОВ РУСИНОВ АЛИАНС АУТО ЗАПАД
39% НИНА МИЛКОВА ПЕТКОВА ЙЕС ЕЛЕКТРИК ТРАНС
24,01% ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЛОГОВ СПИДИ ГРУП
10,19% СЛАВЧО КИРИЛОВ ПАНТАЛЕЕВ СПИДИ ГРУП
2,43% ВИ КИ ЕЙ СОЛЮШЪНС ЕООД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
1,92% ДОГОВОРЕН ФОНД ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ СИН КАРС ИНДЪСТРИ
1,63% ЮЛИАН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ ОМНИКАР АУТО
1,50% ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ДАНАИЛОВ СПИДИ ГРУП
1,50% АСПАРУХ НЕДЕЛЧЕВ БОНЕВ СПИДИ ГРУП
0,78% ТЕОДОР ДИМИТРОВ АНАДОЛИЕВ СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,72% ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,69% ПАРТ ТРЕЙДИНГ ООД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,49% ДЖИ ЕС КЕЙ ИНВЕСТ ООД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,34% ДОГОВОРЕН ФОНД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,24% ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,10% ТОМСИ ООД СИН КАРС ИНДЪСТРИ
0,02% СИН КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД СИН КАРС ИНДЪСТРИ