Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 2 000 дружества от общо 350 116 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2022 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.

Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.

име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за
заплата
Общо за всички 350 116 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 2 000 компании в списъка: 65,54%
61 % 55 623 154 863 329
62 % 150 403 580 700 1 377
63 % 195 555 232 439 93
64 % 95 402 17
65 % 313 051 511 652 1 216
66 % 513 028 366 736 276
67 % 25 109 124 032 17
68 % 568 347 686 499 520
69 % 43 431 76 337 52
70 % 80 623 181 677 72
71 % 62 502 192 078 1
72 % 240 567 374 938 3 598
73 % 142 014 216 692 121
74 % 768 165 1 079 193 1 192
75 % 209 905 325 005 237
76 % 247 849 474 340 852
77 % -5 915 251 139 2 103
78 % 597 698 794 129 1 634
79 % 118 389 210 750 15
80 % 443 629 723 271 458

Имената на компаниите и част от данните в изведения резултат от филтрирането са скрити. За да се виждат е нужен Стандартен абонамент. Потребителите без абонамент могат да ползват данни за по-стари години (без последните 5).

Стандартен абонамент

400 лв

годишно, без ДДС

Asset 6 Asset 6 виж сравнение

Професионален абонамент

900 лв

годишно, без ДДС