ЕС регистрира излишък от 134,3 милиарда евро по текущата сметка през първото тримесечие на 2024 г.

Излишъкът при търговията с услуги е 38,4 милиарда евро

автор: Милен Николов публикувано на: 04.07.2024 прегледи: 66
ЕС регистрира излишък от 134,3 милиарда евро по текущата сметка през първото тримесечие на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. сезонно коригираната текуща сметка на платежния баланс на ЕС регистрира излишък от 134,3 милиарда евро (+3,1% от БВП) в сравнение с излишък от 89,8 милиарда евро (+2,1% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2023 г. и излишък от 55,2 милиарда евро (+1,3% от БВП) през първото тримесечие на 2023 г., показват оценките на „Евростат“.

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. въз основа на сезонно изгладени данни излишъкът по сметката за стоки се увеличава (+113,5 млрд. евро в сравнение с +66,5 млрд. евро), излишъкът по сметката за услуги намалява (+38,4 млрд. евро в сравнение с +43,8 млрд. евро), излишъкът по сметката на първичния доход се увеличава (+5,5 млрд. евро в сравнение с +2,3 млрд. евро), а дефицитът по сметката на вторичния доход също се увеличава (-23 млрд. евро в сравнение с -22,8 млрд. евро).

Освен това през същия период дефицитът по капиталовата сметка намалява (-4,3 млрд. евро в сравнение с -11,4 млрд. евро).

През първото тримесечие на 2024 г. въз основа на сезонно неизгладени данни ЕС регистрира излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (+65,7 млрд. евро), Швейцария (+25,6 млрд. евро), САЩ (+18 млрд. евро), Канада (+9,6 млрд. евро), Хонконг (+8,9 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+8,6 млрд. евро), Бразилия (+8 млрд. евро), Япония (+2,2 млрд. евро) и Русия (+1,4 млрд. евро). Дефицит е регистриран с Китай (-29,7 млрд. евро) и Индия (-1 млрд. евро).

Въз основа на наличните сезонно коригирани данни осемнадесет държави членки регистрират излишък, седем отчитат дефицит, а една държава членка има балансирана текуща сметка през първото тримесечие на 2024 г. (не са налични данни за Франция). Най-големи излишъци се наблюдават в Германия (+83,6 млрд. евро), Нидерландия (+28,3 млрд. евро), Ирландия (+22,6 млрд. евро), Испания (+12 млрд. евро), Швеция (+10,3 млрд. евро), Австрия (+ 9 млрд. евро) и Дания (+7,2 млрд. евро). Най-големи дефицити са отчетени за Гърция (-4,1 млрд. евро), Румъния (-4 млрд. евро) и Хърватия (-2,7 млрд. евро).