Фондът на фондовете предоставя от 15 хил. евро до над 3,5 млн. евро дялово финансиране за стартиращи предприятия

Размерът на подкрепата зависи от етапа, в който се намират предприятията

автор: Милен Николов публикувано на: 28.03.2023 прегледи: 213
Фондът на фондовете предоставя от 15 хил. евро до над 3,5 млн. евро дялово финансиране за стартиращи предприятия

Българските микро-, малки и средни предприятия могат да получат от Фонда на фондовете от 15 000 евро до над 3,5 млн. евро дялово финансиране за подпомагане на развитието си, съобщи Министерство на иновациите и растежа. Средствата се предоставят от фондовете за дялово и квазидялово инвестиране срещу участие в капитала на дружеството.

Размерът на подкрепата ще зависи от етапа, в който се намират предприятията. Новосъздадените предприятия могат например да получат от 15 000 до 50 000 евро за ускоряване на развитието си (акселерация). За предприятия в ранен етап на развитие сумата може да достигне до 1 млн. евро, а за тези в етап на растеж – над 3,5 млн. евро. Общият бюджет за дялово финансиране, което е част от пакета финансови инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, е близо 245 млн. евро.

Дяловото финансиране е по-подходящо за предприятия, които разработват иновативни продукти и услуги и имат нужда да инвестират по-голям ресурс в тях. То позволява на предприемачите да получат пари за разработване на иновации чрез предоставяне на фонд-мениджъра на относително малък процент от собствеността. Фонд-мениджърите не се намесват в управлението или работата на предприятието.

През последните две години Фондът на фондовете е подкрепил над 215 компании с рисково финансиране на стойност близо 200 млн. лева, осигурено по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За настоящия оперативен период средствата от ЕС вече ще се отпускат под формата на комбинация от безвъзмездно финансиране, но и финансови инструменти за дялово и дългово финансиране.