Търговското салдо на България за януари е отрицателно в размер на 581,8 млн. евро

Текущата и капиталова сметка за януари 2022 г. е отрицателна в размер на 357,5 млн. евро

автор: Теодора Иванова публикувано на: 18.03.2022 прегледи: 523
Търговското салдо на България за януари е отрицателно в размер на 581,8 млн. евро

Търговското салдо на България за януари 2022 г. е отрицателно и възлиза на 581,8 млн. евро или 0,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). За сравнение, през януари 2021 г. е бил отчетен дефицит от 82,4 млн. евро или 0,1% от БВП, сочат данните на БНБ.

Износът на стоки за първия месец на 2022 г. е в размер на 3,2 млрд. евро или 4,3% от БВП. Показателят бележи ръст с 817,3 млн. евро (34,3%) спрямо януари 2021 г.

Вносът на стоки за януари 2022 г. е почти 3,8 млрд. евро или 5% от БВП. При него ръстът е с 1,3 млрд. евро (53,5%) спрямо януари 2021 г. Салдото по услугите е положително в размер на 208 млн. евро или 0,3% от БВП (при положително салдо от 231,8 млн. евро, също 0,3% от БВП, година по-рано).

Текущата и капиталова сметка на България за януари 2022 г. е отрицателна в размер на 357,5 млн. евро или 0,5% от БВП (при дефицит от 20,5 млн. евро за януари 2021 г.).

Салдото по текущата сметка за януари е отрицателно в размер на 433 млн. евро или 0,6% от БВП (при дефицит от 39,2 млн. евро година по-рано).

Капиталовата сметка е положителна и е в размер на 75,5 млн. евро или 0,1% от БВП (при положителна сметка в размер на 18,7 млн. евро за януари 2021 г.).

Финансовата сметка за януари 2022 г. е положителна в размер на 6,1 млн. евро или 0,01% от БВП (при положителна стойност от 754,5 млн. евро година по-рано).

Още Новини

Депозитите на Домакинства и НТООД се увеличават с 9,8% на годишна база през август 2023 г.

Депозитите на Домакинства и НТООД се увеличават с 9,8% на годишна база през август 2023 г.

Кредитите за Домакинства и НТООД нарастват с 14,2% преди 22 часа
Командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в чужбина ще се увеличат

Командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в чужбина ще се увеличат

Целта е да се осигури адекватно заплащане на дългосрочно командированите служители, съответстващо на настоящите икономически условия преди 5 дни
БНБ: В обращение са били 583 067 578 броя банкноти в лева края на август 2023 г.

БНБ: В обращение са били 583 067 578 броя банкноти в лева края на август 2023 г.

На месечна база те се увеличават с 0,99% преди 1 седмица
ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти с 0,25 процентни пункта

ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти с 0,25 процентни пункта

Новите лихвени проценти влизат в сила от 20 септември преди 1 седмица