ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във - 14 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО ИНВЕСТ - 7 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
2 АЯЗМО | АД | Стара Загора | Действащ Представител
3 ГРАДУС - 1 | ЕООД | Стара Загора | Действащ Управител
4 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Представител
5 ГРАДУС ЛОДЖИСТИКС | ЕООД | Стара Загора | Действащ Управител
6 ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Представител
7 ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
8 ЕНЕРДЖИ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
9 МАРИЕТА | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
10 МИЛЕНИУМ 2000 | ЕООД | Стара Загора | Действащ Управител
11 РАЛИЦА - 2004 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
12 ТЪРГОВСКИ ДОМ | ЕООД | Стара Загора | Действащ Управител
13 ВОЛФ | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор
14 МИРЕНА | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 6 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЯЗМО | АД | Стара Загора | Действащ Съвет на директорите
2 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Съвет на директорите
3 ГРАДУС - 98 | АД | Стара Загора | Действащ Съвет на директорите
4 ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Съвет на директорите
5 ПРОДУКТОВ БОРД ЗА ЯЙЦА ПТИЧЕ И ЗАЕШКО МЕСО | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
6 СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 13 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% РАЛИЦА - 2004 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
2 50.00% АЯЗМО | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
3 45.36% ГРАДУС | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
4 25.00% АГРО ИНВЕСТ - 7 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
5 25.00% ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
6 25.00% ЕНЕРДЖИ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
7 25.00% МАРИЕТА | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
8 24.98% ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
9 24.25% ФАРМПРО | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
10 11.25% М.О. СТАРА ЗАГОРА | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
11 2.00% ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
12 50.00% ВОЛФ | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Съдружник
13 25.00% МИРЕНА | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АЯЗМО | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 БИСЕР ОЛИВА | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ГРАДУС - 98 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
5 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
6 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 26 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
96,00% ГРАДУС - 1 ЕООД ГРАДУС - 3
55% РАВ ЧЕН РИЪЛ ИСТЕЙТ ЛТД М.О. СТАРА ЗАГОРА
50% ВАНЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА АЯЗМО
50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ АГРО ИНВЕСТ - 7
50% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ РАЛИЦА - 2004
50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЕНЕРДЖИ - 2
50% СТАНИСЛАВ ЛУКА АНГЕЛОВ ФАРМПРО
50% ПРОГРЕС ХОЛДИНГ ЕООД ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 2
50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МАРИЕТА
49,97% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1
45,36% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ГРАДУС
25,00% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ МАРИЕТА
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 2
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ АГРО ИНВЕСТ - 7
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕНЕРДЖИ - 2
24,98% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1
22,50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ М.О. СТАРА ЗАГОРА
18,75% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ФАРМПРО
11,25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ М.О. СТАРА ЗАГОРА
7% ЙОАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА ФАРМПРО
2,23% УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ГРАДУС
1,34% ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ГРАДУС
0,94% АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ГРАДУС
50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ВОЛФ
50% ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МИРЕНА
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ МИРЕНА