ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЛУКА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - ЗА ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 АД

Представляващ във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АГРО ИНВЕСТ - 7 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
2 АКВА ИСТЕЙТ | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
3 БИСЕР ОЛИВА | АД | Стара Загора | Действащ Представител
4 ВЛАДИСТА | ЕООД | Панагюрище | Действащ Управител
5 ЕНЕРДЖИ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
6 МАРИЕТА | ООД | Стара Загора | Действащ Управител
7 ТЪРГОВСКИ ДОМ | ЕООД | Стара Загора | Действащ Управител
8 МИРЕНА | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИСЕР ОЛИВА | АД | Стара Загора | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 11 юридически лица

дял от дата име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ВЛАДИСТА | ЕООД | Панагюрище | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% МАРИЕТА | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
3 50.00% ЕНЕРДЖИ - 2 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
4 50.00% АГРО ИНВЕСТ - 7 | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
5 49.97% ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
6 45.36% ГРАДУС | АД | Стара Загора | Действащ Акционер
7 25.00% АКВА ИСТЕЙТ | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
8 25.00% БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
9 22.50% М.О. СТАРА ЗАГОРА | ООД | Стара Загора | Действащ Съдружник
10 50.00% МИРЕНА | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Съдружник
11 50.00% ВОЛФ | ООД | Стара Загора | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИСЕР ОЛИВА | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 ГРАДУС - 98 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
3 ГРАДУС - 98 | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
6 ГРАДУС - 3 | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
7 ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1 | АД | Стара Загора | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 БИСЕР ОЛИВА | АД | Стара Загора | Действащ Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Понастоящем в съдружие със: 22 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата дял съдружник в дружество
55% РАВ ЧЕН РИЪЛ ИСТЕЙТ ЛТД М.О. СТАРА ЗАГОРА
50% ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА АКВА ИСТЕЙТ
50% ПРОГРЕС ХОЛДИНГ ЕООД БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН
45,36% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ГРАДУС
25,00% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ МАРИЕТА
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ АГРО ИНВЕСТ - 7
25% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЕНЕРДЖИ - 2
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕНЕРДЖИ - 2
25% ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДЮЛГЯРОВ АКВА ИСТЕЙТ
25% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ АГРО ИНВЕСТ - 7
25,00% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МАРИЕТА
24,98% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1
24,98% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕКУИТИ ИНВЕСТ - 1
11,25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ М.О. СТАРА ЗАГОРА
11,25% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ М.О. СТАРА ЗАГОРА
2,23% УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ГРАДУС
1,34% ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ГРАДУС
0,94% АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ГРАДУС
50% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ВОЛФ
25% ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МИРЕНА
25% АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ МИРЕНА