ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ Представител
2 ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ
3 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ
4 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

то дата име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ - ОРЯХОВО | Сдружение | Оряхово | Действащ Управителен съвет
3 ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ Надзорен съвет