Публикации за КРЕСТЪН БУЛМАР ООД

Пътят на Крестън БулМар

автор: Милен Николов публикувано на: 07.06.2024 прегледи: 135

Днес Крестън БулМар е най-голямата счетоводна компания у нас, която разполага с повече от 20 офиса в страната, близо 200 души персонал и над 3 000 постоянни клиенти, а в централния офис на компанията в София работят над 70 професионалисти.

Kreston BulMar осигурява напълно интегрирани професионални услуги в областите счетоводство, финансов одит, заплати, данъци, корпоративни финанси и право, за да реши по най-добрия начин всеки комплексен казус. Мисията и смисълът за съществуването на компанията е растежът на нейните клиенти.

Крестън БулМар е част от Kreston Global, една от най-големите и авторитетни консултантски и одиторски компании в света, в която работят повече от 25 000 професионалисти в 115 държави, с годишни приходи над 2,7 млрд. USD.

Началото

Основателят на компанията е Емил Попов и всичко започва през пролетта на далечната 1996 г., буквално няколко месеца преди най-голямата финансова криза в най-новата история на България. При избора на бранда се е търсило нещо, което да звучи кратко, запомнящо се и говорещо, и така от многото идеи основателят избира бранда BulMar, който произлиза от съкращаването и сливането на израза Bulgarian Market. В началото екипът е от четири души и се извършват счетоводни услуги и дистрибуция на счетоводен и бизнес софтуер.

Високи Професионални Стандарти

През 1999 г. БулМар става първата счетоводна компания в България, която въвежда специализирана целогодишна програма за обучение и развитие на своите счетоводители, която постоянно се усъвършенства, а през 2002 г. компанията въвежда постоянни и задълбочени ежемесечни изпити за оценка на квалификацията на своите счетоводители, които от 2012 г. се провеждат на всеки три месеца.

През 2000 г. БулМар става първата счетоводна компания в страната, която е сертифицирана от Lloyds Register по стандарта ISO 9001 за управление на качеството (тогава ISO 9002 – за услуги), а през 2010 г. компанията става първата консултантска компания в България, която се сертифицира по стандарта ISO 27001 – управление на информационната сигурност.

През 2011 г. Крестън БулМар става първата в България и 70-ата в света организация, която получава сертификат за обучаващ и консултативен център за Централна и Източна Европа по въпросите за отчитане на устойчивото развитие на компаниите, който се присъжда от Global Reporting Initiative – център за сътрудничество към програмата за околна среда на ООН. През същата година Крестън БулМар става първата в България и 110-ата в света компания, оторизирана от AccountAbility за одитор на отчети за устойчиво развитие по стандарта АА1000 AS.

Счетоводна Академия

Предизвикателството с дефицита на качествена фундаментална, теоретична и приложна подготовка на счетоводните кадри в България налага създаването на задълбочено и всеобхватно обучение по счетоводство, за да могат студенти по икономика и практикуващи счетоводители с дефицити в своите знания и умения да получат възможност да се изкачат на по-високите нива в счетоводната професия.

В тази връзка през 2010 г. Крестън БулМар учредява своя собствена Счетоводна Академия, в която са съчетани фундаменталното, теоретичното и приложното счетоводно знание, за да може завършилите я да практикуват счетоводната професия с нужното разбиране и на възможно най-високо ниво. В Счетоводната Академия ежегодно се обучават по 100 курсисти, като най-добрите от тях често започват работа в компанията.

С годините материалите за обучение на курсистите в Счетоводната Академия се подобряват постоянно и от 2015 г. компанията започва да издава периодично цялостен учебник – „Практическо Счетоводство – Теория и Практика“, за нуждите на обучението в Академията.

Международно Партньорство

През 2004 г. БулМар става кореспондент на Moore Stephens International за България, а през 2006 г. става пълноправен партньор, като съвместната работа между двете компании продължава до 2009 г.

През 2009 г. БулМар става пълноправен и ексклузивен партньор на Kreston International за България – една от най-големите счетоводни и одиторски компании в света, като започва да оперира на пазара под името Крестън БулМар.

Високи Технологии

През 1998 г. БулМар започва разработката на собствен счетоводен софтуер под марката BulMar Office, за да разполага с най-добрия инструмент за обслужване на своите клиенти, а през 2000 г. печели златен медал на есенния панаир в Пловдив за тази своя разработка.

През 2007 г. БулМар става първата изобщо компания в България, която въвежда сървърната виртуализация на VMware в своята IT инфраструктура, с което изгражда първата cloud инфраструктура в България, постигайки най-високото ниво на сигурност за своите системи и информация, в резултат на което оттогава тя става вътрешен стандарт и осигурява дистанционната работа на всички служители на компанията от всяка точка на света.

През 2010 г. Крестън БулМар пуска на пазара web базираната платформа ФАКТУРИРАНЕ.bg за издаване на фактури, която се ползва от хиляди бизнес потребители и е напълно интегрирана с BulMar Office и много други счетоводни софтуери.

През 2013 г. Крестън БулМар въвежда платформа за изцяло дигитална размяна на документи и данни със своите клиенти, което превръща нейния офис в безхартиен и издига автоматизацията, производителността и качеството на счетоводния труд до най-високите нива.

Професионални Портали и Издания

През 2011 г. компанията пуска експертния портал БАЛАНС.bg, чрез който споделя цялото свое професионално знание със счетоводната общност, защото екипът вярва, че така става все по-добър. Със същото име, БАЛАНС.bg, Крестън БулМар издава седмичник за данъци, счетоводство и заплати, в който се публикуват много експертни и практически статии в тези области, съставени от експертите на компанията, както и актуалната съдебна практика на българските върховни съдилища и на Съда на Европейския Съюз.

През 2022 г. Крестън БулМар пусна на пазара професионалния портал за финанси и финансов анализ ФИНАНСИ.bg, в който са публикувани финансовите отчети на всички български компании от 2008 г. насам и чрез който те биха могли да бъдат съпоставяни и анализирани. Със същото име, ФИНАНСИ.bg, компанията издава седмичник за финанси и класации, в който се публикуват всички основни борсови и макроикономически трендове в България и света и много класации по региони и индустрии.

Признания

През 2015 г. Крестън БулМар е удостоена с отличието за български супербранд в областта на счетоводните услуги от международната организация за гарантиране на качеството и надеждността в бизнеса Superbrands, базирана в Лондон. Компанията е неизменен носител на това признание във всеки следващ конкурс на Superbrands в България.

През 2022 г. компанията е класирана сред първите 50 най-желани работодатели сред студентите и сред първите 200 най-желани работодатели сред работещите в представителните класации за България на Graduate Survey и Employer of Choice.

Музей на Счетоводството

Музей на Счетоводството

През 2017 г. Крестън БулМар финансира и открива в своя офис първия в Европа и втория в света, след този в Китай, Музей на Счетоводството. В Музея се събират и експонират интересни артефакти от цял свят, които са свързани с историята и развитието на счетоводната наука и професия. Компанията финансира и поддържа този проект, защото вярва че няма как да бъде водеща и най-добра в професията, ако не познава как тя се е развила от древността до днес.

Регистърни данни

КРЕСТЪН БУЛМАР ООД

София, ЕИК 175378965

Основана: 08.04.1996

КИД: 7010 - Дейност на централни офиси

Капитал: 250 000 лв

Представляващи:

ЕМИЛ ГАНЧЕВ ПОПОВ - управител

Собственост:

90% - РОДЪТ ПОПОВ

10% - МУЗЕЙ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Финансови данни за 2022 год. *

Общо приходи 9 515 хил. лв.
Собствен капитал 3 081 хил. лв.
Персонал 188

* Финансовите данни са сборни с всички дъщерни дружества, ако има такива.